Hjälp till att hjälpa! in media

All links in Swedish.

Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2016-03-10, “Flykting återvänder som volontär”
Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2016-02-29, “Desperationen i Grekland”

GöteborgsPosten, 2016-03-13, “De köar för en plats i Europa”
GöteborgsPosten, 2016-03-01, “De väntar i ovisshet”

Innerligt Podcast, 2016-01-29, “Hjälp till att hjälpa!”