Hjälp till att hjälpa! i media

Norra Halland, 2016-05-31, ”Rebecka hjälper flyktingar på plats”

Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2016-05-04 ”Flyktingbarn i förvar på Lesbos”
Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2016-03-10, ”Flykting återvänder som volontär”
Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2016-02-29, ”Desperationen i Grekland”

GöteborgsPosten, 2016-03-13, ”De köar för en plats i Europa”
GöteborgsPosten, 2016-03-01, ”De väntar i ovisshet”

Innerligt Podcast, 2016-01-29, ”Hjälp till att hjälpa!”