Om oss

Om oss

Hjälp till att hjälpa!

Hjälp till att hjälpa! är en ideell förening som har till uppgift att främja mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Vi arbetar aktivt för att förhindra och minska mänskligt lidande. Vi gör det genom direkthjälp till individer eller stöd till projekt, aktörer och organisationer som arbetar med att säkerställa varje människas lika värde. Hjälp till att hjälpa! är religiöst och politiskt obunden. Föreningens verksamhet finansieras av enskilda svenska och internationella bidragsgivare, investerare och andra finansiärer samt intäkter från uppdrag utförda för svenska och internationella uppdragsgivare. Hjälp till att hjälpa! är en helt transparent hjälporganisation där pengar som doneras redovisas samtidigt som vi också visar vart pengarna går. Det är viktigt för oss att du ser vilken skillnad ditt bidrag gör. Det kan du främst se på Facebook och Instagram.

Hur vi hjälper till att hjälpa

Vi finns och agerar på plats där människor på flykt anländer över Medelhavet och till öar som Lesvos. Många kommer inte bara nedkylda och vettskrämda utan helt tomhänta. Med hjälp av dina bidrag kan vi köpa kläder, skor, mat eller biljetter till vidare transport till sitt mottagarland i Europa. Inköpen stöder på så vis även den lokala ekonomin. Till skillnad från andra organisationer tar vi inte i huvudsak emot donationer av föremål eller andra kapitalvaror, vi hjälper till där det behövs mest vid ett givet tillfälle. Det varierar väldigt stort.

På grund av krig, förföljelse och osäkerhet i länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Iran söker sig många till säkerhet i Europa.

 Hjälp till
att hjälpa!

Situationen just nu

Många söker säkerhet i Europa

På grund av krig, förföljelse och osäkerhet i länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Iran söker sig många till säkerhet i Europa. Vägen går ofta via Turkiet över vatten till den Grekiska ö-världen. Dessa människor är precis som du och jag, helt normala och förnuftiga, men som hamnat i desperata
omständigheter. De flyr inte för att de vill, utan för att de måste.

Läs mer