Situationen

Situationen just nu

Många söker sig till säkerhet i Europa

På grund av krig, förföljelse och osäkerhet i länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Iran söker sig många till säkerhet i Europa. Vägen går ofta via Turkiet över vatten till den Grekiska ö-världen. Dessa människor är precis som du och jag, helt normala och förnuftiga, men som hamnat i desperata omständigheter. De flyr inte för att de vill, utan för att de måste. Ett vanligt missförstånd är att peka på att de har telefoner och snygga kläder och det beror just på detta faktum. Det är inte av ekonomiska skäl de flyr utan för sina liv.

På grund av krig, förföljelse och osäkerhet i länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Iran söker sig många till säkerhet i Europa.

 Hjälp till
att hjälpa!