Volontärarbete som tolk

Under vår senaste resa till Lesvos insåg vi att något som i stort sett alla organisationer är i behov av är tolkar. I stället för att bygga upp en stab med volontärer så kommer Hjälp till att hjälpa! därför att bygga upp en avdelning med tolkar som kan hjälpa organisationerna på plats. Vi söker dig som har erfarenhet av volontärarbete och talar något av följande språk: arabiska, persiska (farsi), kurdiska, dari och urdu/punjabi. Arbetspråket är engelska.

Vi är i behov av korttidstolkar, minst två veckor, men även långtidstolkar, då minst en månad. Hjälp till att hjälpa! står för resa, boende och bil (en van för sju personer). Målet är att kunna skicka sex personer åt gången. Vi kommer att börja med en testperiod på sex månader i mars/april 2016. Behovet är stort. Att kunna tala sitt eget språk kan vara minst lika viktigt som mat och vatten för dessa människor.

Har du erfarenhet av volontärarbete och talar något av språken ovan, fyll i formuläret nedan och berätta lite om dig själv och dina erfarenheter så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet. Tack!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan. Tack!